k.ú.: 608157 - Bořetice u Hustopečí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584347 - Bořetice NUTS5 CZ0644584347
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2554 5903969
vinice 644 1402660
zahrada 462 137643
ovoc. sad 274 320857
travní p. 61 61542
lesní poz 93 177089
vodní pl. nádrž umělá 3 78408
vodní pl. rybník 1 11444
vodní pl. tok přirozený 51 45258
zast. pl. společný dvůr 7 2250
zast. pl. zbořeniště 4 1532
zast. pl. 908 229400
ostat.pl. dráha 2 32071
ostat.pl. jiná plocha 432 75420
ostat.pl. manipulační pl. 92 106616
ostat.pl. neplodná půda 99 125253
ostat.pl. ostat.komunikace 397 253474
ostat.pl. pohřeb. 8 6370
ostat.pl. silnice 20 59346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17381
ostat.pl. zeleň 26 92675
Celkem KN 6142 9140658
Par. DKM 1475 2467429
Par. KMD 4667 6673229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 366
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 13
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 224
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 874
byt.z. byt 8
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 27
LV 1206
spoluvlastník 1702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.09.2015 1:1000 16.12.2015 *) část k.ú. - KPÚ v sousedním k.ú. Velké Pavlovice
KMD 1:1000 17.06.2013 část k.ú
DKM-KPÚ 25.08.2006 1:1000 22.01.2007 *) část. k.ú. - JPÚ Kraví hora
S-SK ŠS 1:2880 1827 17.06.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 16.05.2022 08:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.