k.ú.: 608165 - Bořetín u Strmilova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562742 - Bořetín NUTS5 CZ0313562742
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2452270
zahrada 34 26447
travní p. 130 1262106
lesní poz les s budovou 10 401
lesní poz 132 1239866
vodní pl. nádrž umělá 2 21588
vodní pl. rybník 17 129842
vodní pl. tok umělý 21 23734
vodní pl. zamokřená pl. 38 268435
zast. pl. 75 43150
ostat.pl. jiná plocha 75 195433
ostat.pl. manipulační pl. 20 9006
ostat.pl. neplodná půda 19 54351
ostat.pl. ostat.komunikace 52 108131
ostat.pl. silnice 9 48515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1397
Celkem KN 731 5884672
Par. DKM 731 5884672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 84
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 124
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2009 intravilán
DKM-KPÚ 21.10.2008 1:1000 13.01.2009 *) KPÚ mimo intravilán
S-SK GS 1:2880 1900 13.01.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 15.05.2021 21:50

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.