k.ú.: 608165 - Bořetín u Strmilova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562742 - Bořetín NUTS5 CZ0313562742
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 2445200
zahrada 35 26447
travní p. 132 1269177
lesní poz les s budovou 10 401
lesní poz 133 1239866
vodní pl. nádrž umělá 2 20716
vodní pl. rybník 17 129842
vodní pl. tok umělý 21 23695
vodní pl. zamokřená pl. 42 286998
zast. pl. 76 45465
ostat.pl. jiná plocha 75 176122
ostat.pl. manipulační pl. 20 9006
ostat.pl. neplodná půda 19 54351
ostat.pl. ostat.komunikace 51 107473
ostat.pl. silnice 9 48515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1397
Celkem KN 738 5884671
Par. DKM 738 5884671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 85
byt.z. byt 2
obč.z. byt 9
Celkem JED 11
LV 131
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2009 intravilán
DKM-KPÚ 21.10.2008 1:1000 13.01.2009 *) KPÚ mimo intravilán
S-SK GS 1:2880 1900 13.01.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 13:46

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.