k.ú.: 608173 - Bořetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 509418 - Bořetín NUTS5 CZ0633509418
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 571 2721975
zahrada 146 91611
travní p. 368 603978
lesní poz 184 1157929
vodní pl. nádrž umělá 3 1880
vodní pl. rybník 5 26296
vodní pl. tok umělý 59 12899
vodní pl. zamokřená pl. 2 438
zast. pl. společný dvůr 6 339
zast. pl. zbořeniště 2 373
zast. pl. 98 40622
ostat.pl. jiná plocha 30 23438
ostat.pl. manipulační pl. 12 6044
ostat.pl. neplodná půda 5 2605
ostat.pl. ostat.komunikace 169 91599
ostat.pl. silnice 3 24120
Celkem KN 1663 4806146
Par. KMD 1663 4806146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 91
LV 150
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2012
S-SK GS 1:2880 1829 24.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 18:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.