k.ú.: 608211 - Bernartice u Boříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 34608
zahrada 45 40313
travní p. 134 562327
lesní poz 32 159857
vodní pl. nádrž umělá 1 4767
vodní pl. tok přirozený 1 881
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 1 324
zast. pl. 54 13735
ostat.pl. jiná plocha 19 3882
ostat.pl. manipulační pl. 11 11551
ostat.pl. neplodná půda 95 111636
ostat.pl. ostat.komunikace 19 13014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 97
Celkem KN 424 957010
Par. KMD 424 957010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 54
LV 61
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2013
S-SK GS 1:2880 1837 03.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.