k.ú.: 608246 - Bílka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567469 - Bořislav NUTS5 CZ0426567469
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 33 30213
ovoc. sad 1 3290
travní p. 103 827970
lesní poz ostat.komunikace 2 2600
lesní poz 46 411009
vodní pl. nádrž přírodní 4 1217
vodní pl. nádrž umělá 1 118
vodní pl. rybník 1 2990
vodní pl. tok přirozený 10 7816
vodní pl. tok umělý 1 380
vodní pl. zamokřená pl. 1 1431
zast. pl. 55 12707
ostat.pl. jiná plocha 8 4458
ostat.pl. neplodná půda 107 228294
ostat.pl. ostat.komunikace 41 55761
ostat.pl. silnice 1 5181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 613
ostat.pl. zeleň 12 15570
Celkem KN 428 1611618
Par. DKM 428 1611618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 55
LV 75
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.10.2015 část k.ú.
DKM 1:1000 21.07.2015 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 14.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 21:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.