k.ú.: 608254 - Bořislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567469 - Bořislav NUTS5 CZ0426567469
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1810992
zahrada 253 226550
ovoc. sad 23 227988
travní p. 98 451187
lesní poz les s budovou 2 98
lesní poz 65 2427056
vodní pl. nádrž přírodní 1 261
vodní pl. nádrž umělá 6 8279
vodní pl. tok přirozený 23 30471
vodní pl. tok umělý 7 7356
zast. pl. 335 60259
ostat.pl. dráha 2 38770
ostat.pl. jiná plocha 44 14767
ostat.pl. manipulační pl. 21 23503
ostat.pl. neplodná půda 167 331006
ostat.pl. ostat.komunikace 72 120058
ostat.pl. pohřeb. 1 4308
ostat.pl. silnice 18 93190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 9870
ostat.pl. zamokřená pl. 1 448
ostat.pl. zeleň 3 16222
Celkem KN 1216 5902639
Par. DKM 1216 5902639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 124
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 49
č.e. rod.rekr 30
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 326
LV 295
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.05.2014
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 22:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.