k.ú.: 608262 - Bořitov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581364 - Bořitov NUTS5 CZ0641581364
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 6142552
zahrada 488 332002
ovoc. sad 13 49480
travní p. 209 651784
lesní poz 55 1064251
vodní pl. rybník 2 17838
vodní pl. tok přirozený 36 36168
vodní pl. tok umělý 2 29523
zast. pl. společný dvůr 9 3084
zast. pl. zbořeniště 6 1085
zast. pl. 559 172241
ostat.pl. jiná plocha 238 465392
ostat.pl. manipulační pl. 110 187384
ostat.pl. neplodná půda 21 26971
ostat.pl. ostat.komunikace 169 436917
ostat.pl. pohřeb. 2 5388
ostat.pl. silnice 32 121715
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 25198
ostat.pl. zeleň 38 209189
Celkem KN 2720 9978162
Par. DKM 1220 9013100
Par. KMD 1500 965062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 290
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 91
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 3
Celkem BUD 532
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 38
LV 760
spoluvlastník 1126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.04.2018
KMD 1:1000 28.11.2017
Ost. 1:2500 01.01.1950 scelení,příděly
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.05.2022 08:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.