k.ú.: 608491 - Boskovštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593818 - Boskovštejn NUTS5 CZ0647593818
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 2317819
zahrada 109 72233
ovoc. sad 5 14422
travní p. 290 657098
lesní poz 112 4077140
vodní pl. nádrž přírodní 6 8066
vodní pl. nádrž umělá 1 14920
vodní pl. rybník 2 45839
vodní pl. tok přirozený 111 41447
vodní pl. zamokřená pl. 16 7539
zast. pl. zbořeniště 2 602
zast. pl. 149 54390
ostat.pl. jiná plocha 55 35732
ostat.pl. manipulační pl. 34 33738
ostat.pl. neplodná půda 51 69237
ostat.pl. ostat.komunikace 115 96384
ostat.pl. silnice 6 36505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10362
ostat.pl. zeleň 12 682
Celkem KN 1513 7594155
Par. KMD 1513 7594155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 82
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 142
LV 231
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:1000 15.02.2001 11.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.