k.ú.: 608602 - Bořanovice u Vimperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550647 - Vimperk NUTS5 CZ0315550647
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 339066
zahrada 27 26764
travní p. mez, stráň 14 4733
travní p. 246 1007812
lesní poz 195 565934
vodní pl. nádrž umělá 3 5442
vodní pl. tok přirozený 7 6489
vodní pl. tok umělý 4 1480
zast. pl. 48 19666
ostat.pl. dráha 2 5681
ostat.pl. jiná plocha 10 1831
ostat.pl. manipulační pl. 22 18592
ostat.pl. neplodná půda 124 67348
ostat.pl. ostat.komunikace 36 41885
ostat.pl. silnice 46 16966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1338
Celkem KN 894 2131027
Par. KMD 894 2131027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 46
LV 65
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2017
S-SK GS 1:2880 1837 21.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 16.05.2022 23:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.