k.ú.: 608653 - Repechy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589306 - Bousín NUTS5 CZ0713589306
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 564493
zahrada 45 20070
ovoc. sad 1 2990
travní p. 141 264996
lesní poz 12 32157
vodní pl. nádrž umělá 8 8927
vodní pl. tok přirozený 1 416
vodní pl. tok umělý 7 1449
zast. pl. zbořeniště 7 873
zast. pl. 71 15404
ostat.pl. jiná plocha 30 4974
ostat.pl. manipulační pl. 5 7883
ostat.pl. neplodná půda 13 3972
ostat.pl. ostat.komunikace 47 26600
ostat.pl. silnice 23 20771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 487
ostat.pl. zeleň 1 405
Celkem KN 540 976867
Par. KMD 540 976867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 71
LV 87
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2016
KM-D 1:2000 09.07.2002 08.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.07.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.