k.ú.: 608688 - Bezděkov nad Třebůvkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 275518
zahrada 100 85669
ovoc. sad 25 102897
travní p. 406 980708
lesní poz 176 496693
vodní pl. tok přirozený 56 25608
zast. pl. společný dvůr 1 180
zast. pl. zbořeniště 6 662
zast. pl. 96 21619
ostat.pl. jiná plocha 42 26301
ostat.pl. manipulační pl. 10 27993
ostat.pl. neplodná půda 34 10414
ostat.pl. ostat.komunikace 45 49017
ostat.pl. silnice 29 30813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 524
Celkem KN 1114 2134616
Par. KMD 1114 2134616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 96
LV 150
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.