k.ú.: 608696 - Bouzov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 2317189
zahrada 203 186272
travní p. 189 377024
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 106 4008079
vodní pl. nádrž umělá 17 36189
vodní pl. rybník 4 18134
vodní pl. tok přirozený 45 34728
vodní pl. zamokřená pl. 2 2409
zast. pl. zbořeniště 3 2521
zast. pl. 240 88209
ostat.pl. jiná plocha 131 72321
ostat.pl. manipulační pl. 51 53337
ostat.pl. neplodná půda 27 19023
ostat.pl. ostat.komunikace 103 92402
ostat.pl. pohřeb. 2 4082
ostat.pl. silnice 26 48400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20252
ostat.pl. zeleň 14 87673
Celkem KN 1686 7468266
Par. KMD 1686 7468266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 141
č.p. ubyt.zař 1
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 231
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 2
Celkem JED 15
LV 288
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 08:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.