k.ú.: 608718 - Hvozdečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 835622
zahrada 99 49966
travní p. 225 614432
lesní poz 99 662750
vodní pl. tok přirozený 22 4813
zast. pl. zbořeniště 3 127
zast. pl. 64 29053
ostat.pl. jiná plocha 40 21913
ostat.pl. manipulační pl. 16 43452
ostat.pl. neplodná půda 11 3816
ostat.pl. ostat.komunikace 74 41448
ostat.pl. silnice 7 28468
Celkem KN 760 2335860
Par. KMD 760 2335860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 39
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 62
LV 95
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 08:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.