k.ú.: 608742 - Bozkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577006 - Bozkov NUTS5 CZ0514577006
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 1529453
zahrada 276 223660
ovoc. sad 3 11584
travní p. 743 1755313
lesní poz 803 2621047
vodní pl. tok přirozený 23 64737
vodní pl. tok umělý 13 2846
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 35
zast. pl. společný dvůr 3 208
zast. pl. zbořeniště 13 1485
zast. pl. 454 86717
ostat.pl. dráha 1 5839
ostat.pl. jiná plocha 51 19090
ostat.pl. manipulační pl. 77 72179
ostat.pl. neplodná půda 202 103305
ostat.pl. ostat.komunikace 205 162815
ostat.pl. pohřeb. 3 5834
ostat.pl. silnice 69 122874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16064
Celkem KN 3301 6805085
Par. KMD 3301 6805085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 176
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 4
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 440
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 554
spoluvlastník 938

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 15.06.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.