k.ú.: 608769 - Božanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573914 - Božanov NUTS5 CZ0523573914
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 744 9344541
zahrada 115 92999
travní p. 862 2522507
lesní poz 294 6185150
vodní pl. nádrž umělá 6 18727
vodní pl. tok přirozený 19 29982
vodní pl. tok umělý 82 37208
vodní pl. zamokřená pl. 1 277
zast. pl. zbořeniště 28 11543
zast. pl. 271 111413
ostat.pl. dobývací prost. 1 27827
ostat.pl. jiná plocha 216 278530
ostat.pl. manipulační pl. 47 125225
ostat.pl. neplodná půda 39 55117
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 752
ostat.pl. ostat.komunikace 405 314312
ostat.pl. pohřeb. 2 2610
ostat.pl. silnice 7 44710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25225
ostat.pl. zeleň 2 469
Celkem KN 3147 19229124
GP 8 212275
Celkem ZE 8 212275
Par. KMD 3147 19229124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 248
LV 310
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
S-SK GS 1:2880 1840 26.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 14:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.