k.ú.: 608831 - Svoříž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 1363438
zahrada 40 33551
travní p. 293 477275
lesní poz 44 341872
vodní pl. nádrž umělá 2 390
vodní pl. tok umělý 68 5599
vodní pl. zamokřená pl. 17 4827
zast. pl. 40 22403
ostat.pl. jiná plocha 30 10871
ostat.pl. manipulační pl. 11 4558
ostat.pl. neplodná půda 44 12095
ostat.pl. ostat.komunikace 31 40640
ostat.pl. silnice 8 7000
ostat.pl. zeleň 1 162
Celkem KN 1096 2324681
Par. KMD 1096 2324681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 37
LV 56
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 13:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.