k.ú.: 608840 - Božetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549291 - Božetice NUTS5 CZ0314549291
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1524 5306077
zahrada 207 118408
ovoc. sad 1 3468
travní p. 767 1083878
lesní poz ostat.komunikace 2 93
lesní poz 471 4230266
vodní pl. nádrž přírodní 2 3839
vodní pl. nádrž umělá 8 3089
vodní pl. rybník 1 7035
vodní pl. tok přirozený 6 66133
vodní pl. tok umělý 154 38210
vodní pl. zamokřená pl. 9 6146
zast. pl. společný dvůr 3 1384
zast. pl. zbořeniště 8 2564
zast. pl. 257 119801
ostat.pl. dráha 3 82409
ostat.pl. jiná plocha 85 119597
ostat.pl. manipulační pl. 94 50547
ostat.pl. neplodná půda 196 152017
ostat.pl. ostat.komunikace 267 229358
ostat.pl. silnice 17 118608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7368
Celkem KN 4083 11750295
Par. KMD 4083 11750295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 131
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 241
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 298
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 13:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.