k.ú.: 608874 - Ryžovna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506486 - Boží Dar NUTS5 CZ0412506486
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 184
travní p. 147 2874539
lesní poz les(ne hospodář) 122 25534542
lesní poz 3 1222
vodní pl. nádrž umělá 2 14342
vodní pl. tok přirozený 12 104636
vodní pl. tok umělý 93 54007
vodní pl. zamokřená pl. 11 180785
zast. pl. zbořeniště 20 4879
zast. pl. 55 19488
ostat.pl. jiná plocha 38 37942
ostat.pl. manipulační pl. 5 15062
ostat.pl. neplodná půda 21 106836
ostat.pl. ostat.komunikace 58 198194
ostat.pl. pohřeb. 1 1469
ostat.pl. silnice 18 200978
ostat.pl. zeleň 2 710
Celkem KN 609 29349815
Par. KMD 609 29349815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 7
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 52
LV 59
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.