k.ú.: 608904 - České Křídlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593826 - Božice NUTS5 CZ0647593826
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 8647679
vinice 42 521207
zahrada 248 154169
travní p. 62 149051
lesní poz les(ne hospodář) 17 127562
lesní poz 122 1808451
vodní pl. nádrž umělá 6 135387
vodní pl. tok přirozený 48 56296
vodní pl. zamokřená pl. 15 63964
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. zbořeniště 3 933
zast. pl. 290 126432
ostat.pl. dráha 1 67062
ostat.pl. jiná plocha 274 218665
ostat.pl. manipulační pl. 70 204273
ostat.pl. neplodná půda 27 48479
ostat.pl. ostat.komunikace 302 460208
ostat.pl. pohřeb. 1 2391
ostat.pl. silnice 11 53996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2044
ostat.pl. zeleň 51 94310
Celkem KN 2382 12942707
Par. DKM 2382 12942707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 27
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 282
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 341
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2014
DKM-KPÚ 27.08.2012 1:1000 10.09.2012 *) JPÚ-upřesnění přídělů (část extravilánu)
DKM-KPÚ 12.12.2002 1:1000 01.01.2001 *) část extravilánu -vinice (dle JPÚ)
THM-V 1:2000 01.01.1973 31.07.2014 intravilán a část extravilánu
Ost. 1:2000 01.01.1957 31.07.2014 část extravilánu (fotoplán na podkladě mapy dle I A)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 17:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.