k.ú.: 608947 - Jimlíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555398 - Nová Role NUTS5 CZ0412555398
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 14 407174
orná půda 20 95440
zahrada 53 35486
travní p. dobývací prost. 11 110005
travní p. 85 552580
lesní poz dobývací prost. 7 123556
lesní poz les(ne hospodář) 35 419214
lesní poz 3 2593
vodní pl. nádrž umělá 4 33212
vodní pl. rybník 1 11247
vodní pl. tok přirozený 1 20216
vodní pl. tok umělý 2 862
vodní pl. zamokřená pl. 4 13158
zast. pl. zbořeniště 3 489
zast. pl. 59 13375
ostat.pl. dobývací prost. 31 285357
ostat.pl. jiná plocha 28 77309
ostat.pl. manipulační pl. 13 15129
ostat.pl. neplodná půda 18 34944
ostat.pl. ostat.komunikace 31 27902
ostat.pl. silnice 3 19556
ostat.pl. zeleň 2 9604
Celkem KN 428 2308408
Par. DKM 428 2308408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 41
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 78
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2005
THM-V 1:2000 01.01.1982 18.12.2005
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.