k.ú.: 608998 - Bradlecká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577014 - Bradlecká Lhota NUTS5 CZ0514577014
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 759545
zahrada 277 154423
ovoc. sad 17 33315
travní p. 269 355866
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 105 2143177
vodní pl. nádrž přírodní 1 423
vodní pl. nádrž umělá 2 674
vodní pl. tok přirozený 27 11399
zast. pl. společný dvůr 4 612
zast. pl. zbořeniště 6 601
zast. pl. 227 38651
ostat.pl. dráha 1 777
ostat.pl. jiná plocha 17 5193
ostat.pl. manipulační pl. 37 22925
ostat.pl. neplodná půda 64 28853
ostat.pl. ostat.komunikace 105 60151
ostat.pl. pohřeb. 1 909
ostat.pl. silnice 58 44421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 30894
ostat.pl. zeleň 2 548
Celkem KN 1356 3693393
Par. KMD 1356 3693393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 223
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 237
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 18.12.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.