k.ú.: 609013 - Kaňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567060 - Braňany NUTS5 CZ0425567060
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 339392
zahrada 5 3093
ovoc. sad 1 25144
travní p. 10 68683
lesní poz 12 624711
vodní pl. nádrž umělá 1 150
vodní pl. tok přirozený 1 825
zast. pl. 26 14053
ostat.pl. jiná plocha 20 102489
ostat.pl. manipulační pl. 1 427
ostat.pl. neplodná půda 2 38580
ostat.pl. ostat.komunikace 11 14905
ostat.pl. silnice 2 8112
Celkem KN 101 1240564
Par. DKM 101 1240564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
LV 26
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2004
S-SK GS 1:2880 1900 30.03.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.