k.ú.: 609277 - Brandýs nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579947 - Brandýs nad Orlicí NUTS5 CZ0534579947
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 470440
zahrada 444 340062
ovoc. sad 3 16658
travní p. 464 1015768
lesní poz 208 1559609
vodní pl. nádrž přírodní 20 14065
vodní pl. nádrž umělá 2 1518
vodní pl. rybník 3 4721
vodní pl. tok přirozený 45 162692
zast. pl. společný dvůr 17 5468
zast. pl. zbořeniště 59 3203
zast. pl. 608 138476
ostat.pl. dráha 9 131733
ostat.pl. jiná plocha 75 28721
ostat.pl. manipulační pl. 14 7073
ostat.pl. neplodná půda 95 97065
ostat.pl. ostat.komunikace 363 159727
ostat.pl. pohřeb. 2 8056
ostat.pl. silnice 56 51617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 66189
ostat.pl. zeleň 24 44224
Celkem KN 2631 4327085
Par. DKM 2631 4327085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 352
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 88
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 588
byt.z. byt 174
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 15
Celkem JED 229
LV 795
spoluvlastník 1238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.07.2005
THM-V 1:1000 31.12.1975 18.07.2005
FÚO 1:2000 31.12.1975 18.07.2005
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 12:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.