k.ú.: 609307 - Branice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549304 - Branice NUTS5 CZ0314549304
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 2549894
zahrada 128 90160
ovoc. sad 2 3558
travní p. 319 634049
lesní poz 121 1429265
vodní pl. nádrž přírodní 5 6182
vodní pl. nádrž umělá 2 4369
vodní pl. rybník 1 13546
vodní pl. tok přirozený 28 2231
vodní pl. tok umělý 91 19587
zast. pl. společný dvůr 2 451
zast. pl. zbořeniště 1 441
zast. pl. 176 69961
ostat.pl. dráha 10 54154
ostat.pl. jiná plocha 62 35678
ostat.pl. manipulační pl. 20 15647
ostat.pl. neplodná půda 4 4568
ostat.pl. ostat.komunikace 72 74402
ostat.pl. silnice 52 36796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16011
ostat.pl. zeleň 1 818
Celkem KN 1621 5061768
Par. KMD 1621 5061768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 170
byt.z. byt 23
obč.z. byt 8
Celkem JED 31
LV 260
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2012
S-SK GS 1:2880 1830 06.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.