k.ú.: 609323 - Okrouhlá u Branic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 529877 - Okrouhlá NUTS5 CZ0314529877
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 381 1418513
zahrada 77 73585
travní p. 186 362173
lesní poz 89 1999379
vodní pl. nádrž přírodní 9 3980
vodní pl. rybník 2 289112
vodní pl. tok přirozený 3 528
vodní pl. tok umělý 47 7187
zast. pl. zbořeniště 4 360
zast. pl. 66 32993
ostat.pl. dráha 3 40699
ostat.pl. jiná plocha 15 37078
ostat.pl. manipulační pl. 3 1998
ostat.pl. neplodná půda 5 6841
ostat.pl. ostat.komunikace 48 48074
ostat.pl. silnice 4 53518
Celkem KN 942 4376018
Par. KMD 942 4376018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 64
LV 83
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2012
S-SK GS 1:2880 1830 15.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 15:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.