k.ú.: 609331 - Stehlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 529885 - Stehlovice NUTS5 CZ0314529885
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 2490844
zahrada 78 56254
ovoc. sad 4 24723
travní p. 305 689700
lesní poz 139 978079
vodní pl. nádrž přírodní 5 9214
vodní pl. nádrž umělá 3 376
vodní pl. tok umělý 65 10133
zast. pl. společný dvůr 6 676
zast. pl. zbořeniště 4 668
zast. pl. 86 50276
ostat.pl. dráha 3 36878
ostat.pl. jiná plocha 17 13111
ostat.pl. manipulační pl. 36 35424
ostat.pl. neplodná půda 6 1354
ostat.pl. ostat.komunikace 43 69238
ostat.pl. silnice 13 18867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1633
ostat.pl. zeleň 1 9
Celkem KN 1213 4487457
Par. KMD 1213 4487457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 74
LV 118
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
S-SK GS 1:2880 1830 14.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 13:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.