k.ú.: 609340 - Braníškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582875 - Braníškov NUTS5 CZ0643582875
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1055428
zahrada 163 88358
ovoc. sad 10 61119
travní p. skleník-pařeniš. 2 144
travní p. 65 116862
lesní poz 93 2151661
vodní pl. nádrž umělá 1 1615
vodní pl. rybník 2 1166
zast. pl. společný dvůr 1 91
zast. pl. zbořeniště 2 333
zast. pl. 111 34825
ostat.pl. jiná plocha 31 17050
ostat.pl. manipulační pl. 12 9252
ostat.pl. neplodná půda 3 2384
ostat.pl. ostat.komunikace 67 80793
ostat.pl. silnice 3 18055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2724
ostat.pl. zeleň 12 23002
Celkem KN 685 3664862
Par. DKM 684 3664545
Par. KMD 1 317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 29
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 111
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 161
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 03.11.1997
S-SK ŠS 1:2880 1825 02.11.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.