k.ú.: 609374 - Branišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 593834 - Branišovice NUTS5 CZ0643593834
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 705 9053058
vinice 2 4421
zahrada skleník-pařeniš. 1 6
zahrada 232 130897
ovoc. sad 1 3202
travní p. 33 44343
lesní poz les(ne hospodář) 56 260639
lesní poz 15 48647
vodní pl. rybník 5 339768
vodní pl. tok přirozený 30 50498
vodní pl. tok umělý 1 3047
vodní pl. zamokřená pl. 26 123231
zast. pl. zbořeniště 3 500
zast. pl. 345 114350
ostat.pl. jiná plocha 232 97816
ostat.pl. manipulační pl. 39 141541
ostat.pl. neplodná půda 13 51062
ostat.pl. ostat.komunikace 238 371329
ostat.pl. pohřeb. 1 1932
ostat.pl. silnice 58 172689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11856
ostat.pl. zeleň 28 36715
Celkem KN 2069 11061547
Par. DKM 2069 11061547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 180
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 336
byt.z. byt 20
obč.z. byt 14
Celkem JED 34
LV 362
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2019 mapování
DKM-KPÚ 09.01.2015 1:1000 16.01.2015 *)
THM-G 1:2000 31.12.1957 16.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.07.2019 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 16.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.