k.ú.: 609391 - Brankovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592927 - Brankovice NUTS5 CZ0646592927
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4602 7915822
vinice 1 905
zahrada skleník-pařeniš. 1 48
zahrada 407 209239
ovoc. sad 60 48221
travní p. 169 133740
lesní poz 296 2658700
vodní pl. nádrž umělá 1 4548
vodní pl. rybník 2 29689
vodní pl. tok přirozený 280 67393
vodní pl. tok umělý 12 792
zast. pl. zbořeniště 20 4666
zast. pl. 497 170171
ostat.pl. dráha 9 184132
ostat.pl. jiná plocha 131 86989
ostat.pl. manipulační pl. 91 44343
ostat.pl. neplodná půda 150 76877
ostat.pl. ostat.komunikace 1145 331457
ostat.pl. pohřeb. 5 3938
ostat.pl. silnice 28 107717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 26848
ostat.pl. zeleň 58 46940
Celkem KN 8005 12153175
Par. DKM 1 595
Par. KMD 8004 12152580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 263
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 455
byt.z. byt 23
obč.z. byt 6
Celkem JED 29
LV 723
spoluvlastník 1138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:2880 24.11.2000 11.12.2017 KMD v souř.systému Sv.Štěpán
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.11.2000 28.02.1824 1:2880, od 24.11.2000 zavedena na k.ú. KMD


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 03:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.