k.ú.: 609480 - Brantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597210 - Brantice NUTS5 CZ0801597210
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 5347354
zahrada 908 720195
ovoc. sad 13 31266
travní p. 614 1933641
lesní poz 228 4322393
vodní pl. nádrž umělá 1 3484
vodní pl. tok přirozený 32 159769
vodní pl. tok umělý 1 349
vodní pl. zamokřená pl. 1 782
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 6 1347
zast. pl. 576 168184
ostat.pl. dráha 7 120904
ostat.pl. jiná plocha 213 165061
ostat.pl. manipulační pl. 50 88243
ostat.pl. neplodná půda 162 142346
ostat.pl. ostat.komunikace 312 205070
ostat.pl. pohřeb. 1 2064
ostat.pl. silnice 31 202225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20101
ostat.pl. zeleň 16 32771
Celkem KN 3702 13667613
Par. KMD 1991 5280665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 374
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 572
byt.z. byt 22
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 8
Celkem JED 31
LV 675
spoluvlastník 893

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2017 na částí k. ú. vyloučené z KoPÚ
KM-D 1:2000 10.12.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 16:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.