k.ú.: 609587 - Nabdín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532207 - Černuc NUTS5 CZ0203532207
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 22 7669
orná půda 370 2560976
zahrada 33 21339
travní p. 7 8454
lesní poz 20 17835
vodní pl. tok přirozený 18 20895
vodní pl. zamokřená pl. 2 764
zast. pl. zbořeniště 4 1648
zast. pl. 52 27335
ostat.pl. jiná plocha 22 40500
ostat.pl. mez, stráň 36 9984
ostat.pl. neplodná půda 6 2473
ostat.pl. ostat.komunikace 16 25603
ostat.pl. pohřeb. 3 5151
ostat.pl. silnice 12 40705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9414
ostat.pl. zeleň 2 1200
Celkem KN 626 2801945
Par. KMD 626 2801945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 52
LV 136
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK GS 1:2880 1824 22.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 25.05.2022 03:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.