k.ú.: 609617 - Bratronice u Kladna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532142 - Bratronice NUTS5 CZ0203532142
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 838 5165259
zahrada 311 221598
ovoc. sad 14 75512
travní p. 493 904031
lesní poz 93 5055178
vodní pl. nádrž umělá 2 2892
vodní pl. tok přirozený 158 45010
vodní pl. zamokřená pl. 5 3808
zast. pl. společný dvůr 2 115
zast. pl. zbořeniště 1 13
zast. pl. 604 154190
ostat.pl. jiná plocha 160 94185
ostat.pl. manipulační pl. 22 165141
ostat.pl. neplodná půda 54 32476
ostat.pl. ostat.komunikace 119 142192
ostat.pl. pohřeb. 1 1935
ostat.pl. silnice 23 115382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 21596
ostat.pl. zeleň 69 27083
Celkem KN 3001 12227596
Par. KMD 3001 12227596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 133
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 211
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 596
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 9
Celkem JED 29
LV 699
spoluvlastník 925

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 25.05.2022 03:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.