k.ú.: 609633 - Bratrouchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577162 - Jablonec nad Jizerou NUTS5 CZ0514577162
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 72823
zahrada 14 21455
travní p. mez, stráň 10 2376
travní p. 940 2064857
lesní poz les(ne hospodář) 520 1272784
lesní poz 3 1838
vodní pl. tok přirozený 6 9490
vodní pl. tok umělý 2 633
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 47 1705
zast. pl. 210 35176
ostat.pl. jiná plocha 12 2183
ostat.pl. manipulační pl. 10 3222
ostat.pl. neplodná půda 422 78385
ostat.pl. ostat.komunikace 236 94631
ostat.pl. silnice 30 18906
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6093
ostat.pl. zeleň 1 372
Celkem KN 2501 3687096
Par. KMD 2501 3687096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 22
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 205
byt.z. byt 2
obč.z. ateliér 24
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 38
LV 291
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 23:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.