k.ú.: 609692 - Bratřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547603 - Bratřice NUTS5 CZ0633547603
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1044 3836915
zahrada 154 99001
travní p. 430 728725
lesní poz les s budovou 1 65
lesní poz 223 5323593
vodní pl. nádrž umělá 4 8513
vodní pl. rybník 9 31265
vodní pl. tok přirozený 4 2805
vodní pl. tok umělý 116 17196
zast. pl. společný dvůr 14 1598
zast. pl. zbořeniště 3 835
zast. pl. 147 62448
ostat.pl. jiná plocha 83 36266
ostat.pl. manipulační pl. 61 31017
ostat.pl. neplodná půda 34 17224
ostat.pl. ostat.komunikace 225 112773
ostat.pl. silnice 4 27847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6874
Celkem KN 2563 10344960
Par. KMD 2563 10344960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 141
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 201
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
S-SK GS 1:2880 1829 17.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 06:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.