k.ú.: 609731 - Bravantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 556858 - Bravantice NUTS5 CZ0804556858
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 7198537
zahrada 323 230261
travní p. 361 1177375
lesní poz 76 471939
vodní pl. nádrž umělá 2 46927
vodní pl. rybník 3 86550
vodní pl. tok přirozený 114 177213
vodní pl. tok umělý 15 3837
vodní pl. zamokřená pl. 7 10472
zast. pl. společný dvůr 4 1608
zast. pl. zbořeniště 9 5805
zast. pl. 425 167304
ostat.pl. dálnice 28 289184
ostat.pl. jiná plocha 163 262622
ostat.pl. manipulační pl. 14 37195
ostat.pl. neplodná půda 34 103796
ostat.pl. ostat.komunikace 254 427077
ostat.pl. pohřeb. 2 6656
ostat.pl. silnice 53 149458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 14918
ostat.pl. zeleň 75 489468
Celkem KN 2415 11358202
Par. DKM 2415 11358202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 288
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 415
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 553
spoluvlastník 784

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2016 1:1000 08.03.2017 *) JPÚ - upřesnění grafických přídělů
DKM 1:1000 09.12.2015 nové mapování
DKM-KPÚ 28.01.2008 1:1000 19.02.2008 *) DKM jen v prostoru KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.03.2017 reprodukce otisku mapy z r. 1915


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 17:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.