k.ú.: 609749 - Bravinné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 446 4446764
zahrada 161 105230
ovoc. sad 1 4616
travní p. 173 479543
lesní poz 139 1562680
vodní pl. tok přirozený 9 5275
vodní pl. tok umělý 15 4487
zast. pl. společný dvůr 2 154
zast. pl. zbořeniště 16 6671
zast. pl. 139 50998
ostat.pl. jiná plocha 39 23420
ostat.pl. manipulační pl. 4 15079
ostat.pl. neplodná půda 10 8229
ostat.pl. ostat.komunikace 81 113920
ostat.pl. pohřeb. 1 1307
ostat.pl. silnice 1 23801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9141
ostat.pl. zeleň 7 2867
Celkem KN 1247 6864182
Par. KMD 1247 6864182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 137
LV 207
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2015
KM-D 1:2000 25.10.2002 20.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.