k.ú.: 609820 - Brenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 958972
zahrada 66 34866
ovoc. sad 1 3105
travní p. 349 1900335
lesní poz 115 6472611
vodní pl. tok přirozený 29 65318
vodní pl. tok umělý 5 5344
vodní pl. zamokřená pl. 24 382848
zast. pl. zbořeniště 33 13022
zast. pl. 93 39315
ostat.pl. jiná plocha 42 28072
ostat.pl. manipulační pl. 11 4340
ostat.pl. neplodná půda 47 33792
ostat.pl. ostat.komunikace 134 119267
ostat.pl. pohřeb. 2 2116
ostat.pl. silnice 2 21998
Celkem KN 1018 10085321
Par. DKM 99 6680990
Par. KMD 919 3404331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 93
LV 116
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2015
DKM 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1995 13.02.2015 Od -dle KP.Na části mimo VÚMO Ralsko.
ZMVM 1:5000 01.01.1995 29.09.2009 Od - dle KP. Na části mapov. VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.