k.ú.: 609838 - Veselí nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 901417
zahrada 18 12345
travní p. 112 590189
lesní poz 117 4680656
vodní pl. nádrž umělá 5 1137
vodní pl. tok přirozený 12 40302
vodní pl. zamokřená pl. 14 64102
zast. pl. zbořeniště 29 17006
zast. pl. 32 12027
ostat.pl. dobývací prost. 2 24992
ostat.pl. dráha 1 66
ostat.pl. jiná plocha 29 9691
ostat.pl. manipulační pl. 9 17560
ostat.pl. neplodná půda 16 31120
ostat.pl. ostat.komunikace 68 181808
ostat.pl. silnice 1 20339
Celkem KN 498 6604757
Par. DKM 39 1795152
Par. KMD 459 4809605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 65
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2015
DKM 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1995 13.02.2015 Od -dle KP. Na části.
ZMVM 1:5000 01.01.1995 29.09.2009 Od -dle KP. Na části map. VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.