k.ú.: 609854 - Janské Údolí-Kovářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545431 - Brloh NUTS5 CZ0312545431
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 8835
zahrada 24 21684
ovoc. sad 2 6781
travní p. 121 834291
lesní poz 55 405109
zast. pl. zbořeniště 3 805
zast. pl. 27 8894
ostat.pl. jiná plocha 3 1438
ostat.pl. manipulační pl. 2 304
ostat.pl. neplodná půda 57 73757
ostat.pl. ostat.komunikace 57 32480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 769
Celkem KN 358 1395147
Par. DKM 358 1395147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 27
LV 69
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1993 15.12.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 14:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.