k.ú.: 609889 - Brloh u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574791 - Brloh NUTS5 CZ0532574791
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 104
orná půda 375 1673852
zahrada 130 100337
travní p. mez, stráň 1 123
travní p. 66 190685
lesní poz 30 633864
vodní pl. nádrž přírodní 3 541
vodní pl. rybník 1 8249
vodní pl. tok přirozený 2 3863
vodní pl. tok umělý 46 12654
zast. pl. zbořeniště 2 694
zast. pl. 117 53774
ostat.pl. jiná plocha 40 39879
ostat.pl. manipulační pl. 3 18227
ostat.pl. mez, stráň 7 1196
ostat.pl. neplodná půda 7 4614
ostat.pl. ostat.komunikace 65 38571
ostat.pl. pohřeb. 1 126
ostat.pl. silnice 32 44051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11969
ostat.pl. zeleň 5 3674
Celkem KN 938 2841047
Par. KMD 938 2841047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 114
LV 207
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 19.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.