k.ú.: 609919 - Brňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564613 - Brňany NUTS5 CZ0423564613
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 4724272
zahrada 152 74285
ovoc. sad 3 14271
travní p. 11 40358
lesní poz 40 230702
vodní pl. nádrž přírodní 4 51937
vodní pl. nádrž umělá 1 2428
vodní pl. tok přirozený 3 113757
vodní pl. zamokřená pl. 2 1353
zast. pl. společný dvůr 27 1783
zast. pl. zbořeniště 2 1982
zast. pl. 272 110910
ostat.pl. jiná plocha 45 35159
ostat.pl. manipulační pl. 49 69181
ostat.pl. neplodná půda 31 14087
ostat.pl. ostat.komunikace 44 57864
ostat.pl. pohřeb. 1 3685
ostat.pl. silnice 7 68384
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14138
ostat.pl. zeleň 16 9513
Celkem KN 925 5640049
Par. DKM 925 5640049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 269
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 306
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.07.2008 OKO mimo PÚ - DKM v celém k.ú.
DKM-KPÚ 26.09.2001 1:1000 24.06.2002 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 03.07.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.