k.ú.: 609927 - Brněnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577863 - Brněnec NUTS5 CZ0533577863
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 8694
zahrada 130 101963
travní p. 55 323993
lesní poz 48 324061
vodní pl. tok přirozený 33 36037
zast. pl. společný dvůr 2 43
zast. pl. zbořeniště 6 25423
zast. pl. 220 65527
ostat.pl. jiná plocha 44 90307
ostat.pl. manipulační pl. 31 42612
ostat.pl. neplodná půda 44 40466
ostat.pl. ostat.komunikace 40 24286
ostat.pl. silnice 14 36263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3707
ostat.pl. zeleň 6 20899
Celkem KN 691 1144281
Par. DKM 691 1144281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 34
č.e. prům.obj 10
č.e. rod.rekr 20
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 217
byt.z. byt 174
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 7
Celkem JED 191
LV 379
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1988 19.11.1999
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.