k.ú.: 609935 - Brníčko u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 530727 - Brníčko NUTS5 CZ0715530727
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 460 1824434
zahrada 271 158418
ovoc. sad 3 15137
travní p. 430 1330096
lesní poz 207 3494985
vodní pl. nádrž umělá 1 408
vodní pl. tok přirozený 36 35366
vodní pl. zamokřená pl. 2 2640
zast. pl. společný dvůr 1 1162
zast. pl. zbořeniště 10 1906
zast. pl. 268 83283
ostat.pl. jiná plocha 83 32672
ostat.pl. manipulační pl. 10 5389
ostat.pl. neplodná půda 148 90115
ostat.pl. ostat.komunikace 177 100405
ostat.pl. silnice 11 51445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 7130
ostat.pl. zeleň 2 15237
Celkem KN 2139 7250228
Par. KMD 2139 7250228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 194
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 23
LV 361
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2012
S-SK ŠS 1834 10.01.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.