k.ú.: 609960 - Podzámčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553786 - Kdyně NUTS5 CZ0321553786
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 79605
zahrada 83 71765
travní p. mez, stráň 2 10637
travní p. 114 373804
lesní poz 37 2353820
vodní pl. nádrž umělá 2 494
vodní pl. rybník 2 1390
vodní pl. tok umělý 7 1950
zast. pl. 73 29820
ostat.pl. jiná plocha 7 2113
ostat.pl. neplodná půda 3 876
ostat.pl. ostat.komunikace 46 49131
Celkem KN 391 2975405
Par. DKM 391 2975405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 73
LV 92
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2003
DKM 1:1000 17.12.2003
ZMVM 1:2000 01.05.1989 16.12.2003
S-SK GS 1:2880 1824 01.05.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 13:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.