k.ú.: 609978 - Brniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561444 - Brniště NUTS5 CZ0511561444
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 5185693
zahrada 226 127627
travní p. 376 1639123
lesní poz 142 2365869
vodní pl. tok přirozený 23 18525
vodní pl. zamokřená pl. 24 49904
zast. pl. zbořeniště 17 6365
zast. pl. 262 115120
ostat.pl. dráha 4 34769
ostat.pl. jiná plocha 143 99957
ostat.pl. manipulační pl. 157 166686
ostat.pl. neplodná půda 92 69082
ostat.pl. ostat.komunikace 285 174309
ostat.pl. pohřeb. 2 6526
ostat.pl. silnice 26 69168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18435
ostat.pl. zeleň 28 3595
Celkem KN 2082 10150753
Par. KMD 2082 10150753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 260
obč.z. byt 6
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 231
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.