k.ú.: 609986 - Hlemýždí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561444 - Brniště NUTS5 CZ0511561444
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1685507
zahrada 151 108106
travní p. 236 404276
lesní poz 57 224190
vodní pl. nádrž přírodní 4 2436
vodní pl. nádrž umělá 4 2842
vodní pl. rybník 4 34851
vodní pl. tok přirozený 14 27085
vodní pl. tok umělý 6 6411
vodní pl. zamokřená pl. 12 15743
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. zbořeniště 4 787
zast. pl. 190 55448
ostat.pl. dráha 6 10415
ostat.pl. jiná plocha 78 74856
ostat.pl. manipulační pl. 46 40558
ostat.pl. neplodná půda 44 25312
ostat.pl. ostat.komunikace 67 66320
ostat.pl. silnice 8 14751
Celkem KN 1078 2799915
Par. KMD 1078 2799915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
Celkem BUD 186
byt.z. byt 4
obč.z. byt 5
Celkem JED 9
LV 206
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 21:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.