k.ú.: 610003 - Město Brno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
vinice 1 557
zahrada 53 46355
zast. pl. zbořeniště 4 907
zast. pl. 614 447457
ostat.pl. dráha 7 58250
ostat.pl. jiná plocha 117 28746
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 180
ostat.pl. manipulační pl. 4 2392
ostat.pl. ostat.komunikace 158 319452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3136
ostat.pl. zeleň 109 286851
Celkem KN 1072 1194283
Par. DKM 1072 1194283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 212
č.p. doprava 5
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 134
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 1
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 21
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 7
Celkem BUD 565
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 506
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 233
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 32
obč.z. byt 177
obč.z. dílna 18
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 105
Celkem JED 1079
LV 915
spoluvlastník 1899

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.01.2000
ZMVM 1:1000 01.07.1992 03.01.2000
Ost. 1:1000 01.01.1969 03.01.2000 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1943 03.01.2000 Sv.Štěpán - k.ú. Město Brno, Špilberk


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.