k.ú.: 610089 - Staré Brno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1104
zahrada 375 248096
travní p. 9 2908
zast. pl. společný dvůr 80 48271
zast. pl. zbořeniště 24 6115
zast. pl. 1337 529971
ostat.pl. dráha 34 86288
ostat.pl. jiná plocha 638 132941
ostat.pl. manipulační pl. 51 25825
ostat.pl. neplodná půda 17 27921
ostat.pl. ostat.komunikace 366 320002
ostat.pl. silnice 1 1213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 12908
ostat.pl. zeleň 353 238458
Celkem KN 3298 1682021
Par. DKM 3298 1682021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 388
č.p. byt.dům 150
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 57
č.p. obč.vyb 56
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 1
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 282
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 28
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
rozestav. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 1232
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 4152
byt.z. dílna 32
byt.z. garáž 102
byt.z. j.nebyt 280
byt.z. rozest. 14
obč.z. ateliér 16
obč.z. byt 794
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 36
obč.z. j.nebyt 134
obč.z. rozest. 47
Celkem JED 5618
LV 5601
spoluvlastník 12659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2000
ZMVM 1:1000 27.07.1993 15.06.2000
Ost. 1:1000 01.01.1969 15.06.2000 reambulace
Ost. 1:2880 30.06.1947 15.06.2000 přídělový plán k.ú. Křížová
Ost. 1:2880 16.06.1947 15.06.2000 přídělový plán k.ú. Nové Sady
Ins. A 1:1000 01.01.1939 27.07.1993 Sv.Štěpán - k.ú. Staré Brno a Vídeňka, Křížová, Špilberk, Nové Sady


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:47

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.