k.ú.: 610186 - Štýřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 95236
zahrada 544 186812
ovoc. sad 2 4191
travní p. 13 6164
lesní poz les s budovou 6 109
lesní poz 8 23430
vodní pl. tok přirozený 7 91168
vodní pl. tok umělý 1 2043
zast. pl. společný dvůr 66 57705
zast. pl. zbořeniště 18 4571
zast. pl. 1565 559731
ostat.pl. dráha 12 228795
ostat.pl. jiná plocha 786 528441
ostat.pl. manipulační pl. 129 206473
ostat.pl. neplodná půda 53 29933
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 276
ostat.pl. ostat.komunikace 765 522602
ostat.pl. pohřeb. 9 426027
ostat.pl. silnice 65 54949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 102378
ostat.pl. zeleň 432 195474
Celkem KN 4575 3326508
Par. DKM 4575 3326508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 130
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 42
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 343
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.e. garáž 27
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 17
rozestav. 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 1360
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 3733
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 236
byt.z. j.nebyt 289
byt.z. rozest. 20
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 319
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 60
obč.z. rozest. 78
Celkem JED 4768
LV 5288
spoluvlastník 12166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.1996 ZMVM (kartometrická digitalizace) a její současný převod na DKM
Ost. 1:1000 01.01.1969 08.07.1996 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1939 08.07.1996 Sv.Štěpán - k.ú. Staré Brno a Vídeňka, Bohunice, Horní Heršpice, Komárov


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 19.08.2022 17:17

Aktuality

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.