k.ú.: 610186 - Štýřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 95236
zahrada 539 186812
ovoc. sad 2 4191
travní p. 13 6164
lesní poz les s budovou 6 109
lesní poz 8 23430
vodní pl. tok přirozený 7 91168
vodní pl. tok umělý 1 2043
zast. pl. společný dvůr 66 58175
zast. pl. zbořeniště 18 4571
zast. pl. 1567 562718
ostat.pl. dráha 10 228794
ostat.pl. jiná plocha 780 524874
ostat.pl. manipulační pl. 129 206488
ostat.pl. neplodná půda 53 29933
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 276
ostat.pl. ostat.komunikace 763 522398
ostat.pl. pohřeb. 9 426027
ostat.pl. silnice 64 54790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 102378
ostat.pl. zeleň 430 195932
Celkem KN 4559 3326507
Par. DKM 4559 3326507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 379
č.p. byt.dům 129
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 43
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.e. garáž 27
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 17
rozestav. 5
Celkem BUD 1364
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 3730
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 236
byt.z. j.nebyt 289
byt.z. rozest. 20
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 303
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 55
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 4661
LV 5247
spoluvlastník 12058

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.1996 ZMVM (kartometrická digitalizace) a její současný převod na DKM
Ost. 1:1000 01.01.1969 08.07.1996 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1939 08.07.1996 Sv.Štěpán - k.ú. Staré Brno a Vídeňka, Bohunice, Horní Heršpice, Komárov


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:41

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.