k.ú.: 610208 - Pisárky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 4660
zahrada 835 613267
ovoc. sad 1 3661
travní p. 123 43656
lesní poz 230 1676570
vodní pl. nádrž umělá 4 10959
vodní pl. tok přirozený 112 143881
vodní pl. tok umělý 1 894
zast. pl. společný dvůr 25 6538
zast. pl. zbořeniště 21 2778
zast. pl. 1236 485979
ostat.pl. dráha 16 27302
ostat.pl. jiná plocha 600 294780
ostat.pl. manipulační pl. 100 154105
ostat.pl. neplodná půda 71 38062
ostat.pl. ostat.komunikace 706 554440
ostat.pl. silnice 104 132153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 78441
ostat.pl. zeleň 659 395741
Celkem KN 4891 4667867
Par. DKM 6 1134
Par. KMD 4885 4666733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 51
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 305
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 5
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 211
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 223
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 125
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1148
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 455
byt.z. garáž 64
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. ateliér 7
obč.z. byt 239
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 112
Celkem JED 906
LV 1644
spoluvlastník 3245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2005
Ost. 1:1000 01.10.1970 09.03.2005 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1939 09.03.2005 Sv.Štěpán - k.ú. Staré Brno a Vídeňka, Křížová, Žabovřesky, Jundrov, Kohoutovice, Bohunice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:19

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.