k.ú.: 610208 - Pisárky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 4660
zahrada 836 613009
ovoc. sad 1 3661
travní p. 123 43656
lesní poz 230 1676570
vodní pl. nádrž umělá 4 10959
vodní pl. tok přirozený 112 143881
vodní pl. tok umělý 1 894
zast. pl. společný dvůr 26 6538
zast. pl. zbořeniště 21 2778
zast. pl. 1242 487886
ostat.pl. dráha 17 26467
ostat.pl. jiná plocha 610 288295
ostat.pl. manipulační pl. 136 153236
ostat.pl. neplodná půda 71 38062
ostat.pl. ostat.komunikace 766 560809
ostat.pl. silnice 104 132153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 78441
ostat.pl. zeleň 690 395913
Celkem KN 5037 4667868
Par. DKM 6 1134
Par. KMD 5031 4666734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 51
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 62
č.p. rod.dům 306
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 211
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 223
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 124
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1149
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 455
byt.z. garáž 64
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. ateliér 7
obč.z. byt 239
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 112
Celkem JED 906
LV 1661
spoluvlastník 3298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2005
Ost. 1:1000 01.10.1970 09.03.2005 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1939 09.03.2005 Sv.Štěpán - k.ú. Staré Brno a Vídeňka, Křížová, Žabovřesky, Jundrov, Kohoutovice, Bohunice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.